Hollanda Amsterdam Europe Quality Summit Konferansı Konuşmacı Olarak Katılım

Arif Kerem Göğüş, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Marriott Hotel’de düzenlenen Europe Quality Summit Konferansına konuşmacı olarak katılım gerçekleştirdi. Avrupa iş dünyasının önde gelen isimleri bu organizasyonda bir araya geldi. Arif Kerem Göğüş’ü, Avrupalı meslektaşlarıyla deneyimlerini paylaşmak üzere bir araya getiren International Europe Quality Summit, kalite bilincini geliştirmek ve markalar için geleceğin habercisi olan AR-GE’nin önemini konuşmak için Marriott Hotel Amsterdam/Hollanda’da toplandı.

Arif Kerem Göğüş, AR-GE ve O’na bağlı olarak oluşturulacak kalite ve inovasyon tanımını yeniden şekillendirirken üretim, tüketim ve hizmet boyutunda uygulanabilir inovasyon arayışlarını Amsterdam/Hollanda’da katılımcılarla paylaştı. Arif Kerem Göğüş, başta İnovasyon ve Fikir Yönetimi olmak üzere, İş Dönüşümü, Operasyonel Mükemmellik, ve Maliyet Yönetimi konularında, Amsterdam/Hollanda’da Türkiye’nin Avrupa’da iş yapan önemli şirketlerin bizzat uygulayarak kazanılmış deneyimleri üzerine B2B toplantılar gerçekleştirdi. Ve görüş alış verişinde bulndu.

Arif Kerem Göğüş: “Kalite, hayatımızın her alanında yer alan bir olgudur. İster sanayi sektöründe olsun ister hizmet, kalite devamlı gelişen, kimi zaman da ulaşılmak istenen bir kavramdır. Kalite ancak, bilgilerin ve deneyimlerin paylaşılması ve hayata geçirilmesi ile ortaya çıkar. Kalite devrimi o vasıflara sahip insanlarca ve gerekli AR-GE çalışmalarının yapılması sonucu gerçekleşecektir. Bu zirve kalite ve inovasyonda Türkiye’nin geldiği noktayı bir kere daha vurgulaması bakımından büyük önem teşkil etmektedir.” dedi.

    izmir escort